خرید فایل( شیپ فایل بخشهای شهرستان کهنوج)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل بخشهای شهرستان کهنوج وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل بخشهای شهرستان کهنوج)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

دانلود نقشه بخشهای شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است
نام هر بخش
نام قسمت مرکزی هر بخش
مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
مساحت و محیط هر بخش به متر

ادامه مطلب

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .