دانلود (ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
توماس جی پلنت
دانشگاه استنفورد
و
جودیت رودین
دانشگاه ییل
توجه زیادی به ارتباط بین آمادگی جسمانی و سلامت روانی شده استهدف این مطالعه بررسی پیشرفت های اخیر در ورزش رو به رشد و ادبیات سلامت روانی و کشف راه های جدید برای تحقیقات آینده می باشد مطالعه حاضر بر پژوهشی تمرکز می کند که ارتقای سلامت روان و رفاه در

ادامه مطلب

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .