شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

شیپ فایل مرز شهرستان مهر(واقع در استان فارس )
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است
نام شهرستان
مرکز شهرستان
مساحت شهرستان به کیلومتر
محیط شهرستان به کیلومتر
مساحت شهرستان به هکتار

ادامه مطلب

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .