کاملترین فایل پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان سمینار در مدیریت

فهرست مطالب

تعاریف

تفاوت نظارت و كنترل (تعریف دکتر میرکمالی)

ویژگیهای لازم برای كنترل مؤثر

اجزاء اصلی یك نظام كنترل

انواع کنترل

مراحل كنترل

نظارت مستقیم و كنترل پیشگیری

نظارت و كنترل در آموزش و پرورش

شیوه های متفاوت كنترل

ادامه مطلب

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .